دفاع از پایان نامه خانم حمیرا بالازاده سماواتی

 
کد خبر: 6319    1395/11/13

 با دفاع از پایان نامه خانم حمیرا بالازاده سماواتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك  تحت راهنمایی آقای دکتر داود رئوفی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر بابک ژاله و دکتر مهدی حاج ولیئی

تاریخ دفاع: دو شنبه 11/11/95  ساعت  10  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند