دفاع از پایان نامه خانم الهه نوائی نیک

 
کد خبر: 6318    1395/11/13

 با دفاع از پایان نامه خانم الهه نوائی نیک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فيزيك تحت راهنمایی آقای دکتر وحید کمالی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر عبدالحسین خدام محمدی و دکتر احمد مهرابی

تاریخ دفاع: شنبه 16/11/95  ساعت  11:30  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند