دفاع از پايان نامه آقاي سعيد غلامي‌احسن

 
کد خبر: 6042    1395/10/08

 با دفاع از پايان نامه آقاي سعيد غلامي‌احسن دانشجوي كارشناسي ارشد رشته رياضي ، تحت راهنمايي آقاي دكتر محمد موسايي با شرايط زير موافقت گرديد:
عنوان پايان نامه:  قضاياي نقطه ثابت براي نيم گروه هاي ميانگين پذير چپ از نگاشت هاي غير ليپشيتز در فضاهاي باناخ
داوران: آقايان دكتر قربان خليل زاده و دكتر لطف اله كريمي ( از دانشگاه صنعتي همدان)
تاريخ دفاع:  دو شنبه 27/10/95 ساعت 11:30 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند