انتخابات اعضای هیئت ممیزه و کمیته تخصصی

 
کد خبر: 5941    1395/09/21

به اطلاع اساتید محترم دانشکده علوم پایه می رساند که انتخابات اعضای هیئت ممیزه و کمیته تخصصی در دفتر دانشکده ، روز دوشنبه در مورخه 95/9/22 از ساعت 12-8:30 برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه اساتید محترم دانشکده تقاضا می گردد، مشارکت فرمایند.

با تشکر ریاست دانشکده علوم پایه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند