دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا

 
کد خبر: 5863    1395/09/13

دفاع از پایان نامه آقای علی چهره گشا دانشجوی زمین شناسی ، گرایش پترولوژی با عنوان : بررسی ارتباط پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی جنوب کنگاور با مجموعه های افیولیتی صحنه - هرسین (کرمانشاه) 

استاد راهنما : آقای دکتر فرهاد آلیانی ، استاد مشاور : دکتر علی اصغر سپاهی گرو

تاریخ دفاع: یکشنبه 14/9/95 ساعت  9  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند