دفاع از پایان نامه آقای سید علی موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 5829    1395/09/02

دفاع از پایان نامه آقای سید علی موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی ، تحت راهنمایی آقای دکتر سیدحسن علوی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر کریم سامعی و خانم دکتر اشرف دانشخواه 

تاریخ دفاع: یکشنبه 07/09/95 ساعت  11  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند