دفاع از پایان نامه آقای علي چهره گشا دانشجوی کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 5825    1395/09/02

دفاع از پایان نامه آقای علي چهره گشا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی ،  تحت راهنمایی آقای دکتر فرهاد آلياني و مشاوره آقای دکتر علي اصغر سپاهي گرو با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر حسين شهبازي و خانم دکتر اشرف تركيان

تاریخ دفاع: یکشنبه 14 /09/95 ساعت  10  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند