دفاع از رساله‌ آقای میر محمد میری با عنوان شيمي کاني، ترموبارومتري و تحول دگرگوني آمفيبول شيست ها و آمفيبوليت هاي مناطق قروه و همدان

 
کد خبر: 5759    1395/08/17

دفاع از رساله‌ آقای میر محمد میری دانشجوی دکتری رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی ، با عنوان "  شيمي کاني، ترموبارومتري و تحول دگرگوني آمفيبول شيست ها و آمفيبوليت هاي مناطق قروه و همدان " به راهنمایی آقای دکتر فرهاد آلیانی و مشاوره آقای دکتر علی اصغر سپاهی گرو  با شرایط زیر موافقت گردید:

داور داخلی: آقای دکتر حسین شهبازی رشته زمین شناسي گرايش پترولوژی با مرتبه علمي استادیاری

داوران خارجی: آقایان دکتر عادل ساکی (رشته زمین شناسي گرايش پترولوژی با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه اهواز )و دکتر حاجی حسین عزیزی (رشته زمین شناسي گرايش پترولوژی با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه کردستان)

تاریخ دفاع: یک شنبه 07/09/95 ساعت 10:00 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند