دفاع از رساله‌ خانم پریسا فخری ، با عنوان " نانو ذرات طلا و مس بر پايه اکسيد گرافن و اکسيد گرافن احيا شده

 
کد خبر: 5758    1395/08/17

دفاع از رساله‌ خانم پریسا فخری دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی ، با عنوان " نانو ذرات طلا و مس بر پايه  اکسيد گرافن و اکسيد گرافن احيا شده: سنتز، شناسايي و کاربردهاي آن ها" به راهنمایی آقای دکتر بابک ژاله و مشاوره آقای دکتر محمود نصراله زاده بائی با شرایط زیر موافقت گردید:

داور داخلی: آقای دکتر مهدی حاج ولیئی رشته فیزیک گرايش اتمی و مولکولی با مرتبه علمي استادیاری

داوران خارجی: خانمها دکتر سیده زهرا شورشینی با مرتبه استادیاری از دانشگاه الزهرا (گرایش اتمی مولکولی- لیزر) و دکتر بتول سجاد با مرتبه دانشیاری از دانشگاه الزهرا (گرایش اتمی مولکولی- لیزر)

تاریخ دفاع: شنبه 23/08 /95 ساعت 10:00 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند