اسامی اساتید برگزیده دهه سرآمدی آموزش دانشکده علوم پایه

 
کد خبر: 15686    1397/02/11

اسامی اساتید برگزیده دهه سرآمدی آموزش دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک : دکتر سهیلی و دکتر امیری

گروه زمین شناسی : دکتر معانی جو و دکتر صدر

گروه آمار : دکتر سیف و دکتر نصیرالاسلامی

گروه ریاضی : دکتر عصاری و خانم دکتر دانشخواه

گروه زیست شناسی : دکتر یاری  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند