دفاع از رساله‌ي آقاي مهدی رضایی دانشجوي دكتري رشته فیزیک گرايش نجوم

 
کد خبر: 10762    1396/08/14

با دفاع از رساله‌ي آقاي مهدی رضایی دانشجوي دكتري رشته فیزیک گرايش نجوم با عنوان " رشد اختلالات ماده در کیهان انرژی تاریک خوشه­ای" به راهنمايي آقاي دكتر محمد ملک­جانی با شرايط زير موافقت گرديد:
داور داخلي: آقای دكتر عبدالحسین خدام محمدی رشته فیزیک گرايش گرانش و کیهان­ شناسی با مرتبه علمي دانشياري
داوران خارجي: خانم دكتر فاطمه شجاعی باغینی (رشته فیزیک گرايش کیهان­شناسی با مرتبه علمي دانشیاری از دانشگاه تهران) و آقای دكتر کیومرث کرمی (رشته فیزیک گرايش کیهان­شناسی با مرتبه علمي استادي از دانشگاه کردستان)
تاريخ دفاع: چهارشنبه 17/08/96 ساعت 11:00 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند