دفاع از پایان نامه آقای حسین رحمتی 

 
کد خبر: 10458    1396/06/29

 با دفاع از پایان نامه آقای حسین رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش نجوم ،  تحت راهنمایی آقای دکتر احمد مهرابی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر محمد ملک جانی و آقای دکتر محمد حسین توکلی

تاریخ دفاع: شنبه  96/07/01 ساعت 14:00

مکان : آمفی تاتر یک    

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند