دفاع از پایان نامه آقای سجاد یوسفی مظاهر 

 
کد خبر: 10457    1396/06/29

 با دفاع از پایان نامه آقای سجاد یوسفی مظاهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک حالت جامد  تحت راهنمایی آقای دکترمنوچهر بابائی پور با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر صفدر حبیبی وخانم دکتر نعمیه اولنج

تاریخ دفاع: سه شنبه 96/07/04 ساعت 14:00بعد از ظهر

مکان : سالن سینما   

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند