دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

 
کد خبر: 10359    1396/06/21

با دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر مهدی قیاسوند با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر مجیدیوسفی و دکتر پوریا عصاری

تاریخ دفاع: چهارشنبه 29/06/96 ساعت 12:00 ظهر 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند