دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

 
کد خبر: 10356    1396/06/21

با دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر مهدی قیاسوند با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر پوریا عصاری و دکتر محمود پری پور

تاریخ دفاع: چهارشنبه 29/06/96 ساعت 10:00 صبح     

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند