دفاع از پایان نامه خانم اسماء خلیفه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

 
کد خبر: 10348    1396/06/21

با دفاع از پایان نامه خانم اسماء خلیفه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر محمد حسین قبادی و مشاوره خانم دکتر اشرف ترکیان با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر حسین شهبازی و دکتر مجتبي حيدري

تاریخ دفاع: شنبه 01/07/96  ساعت  10  صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند