مدیر گروه فیزیک

دکتر فرهاد جعفر پور
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  farhad@ipm.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/jafarpour
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  135
آدرس:  همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی دانشکده ، طبقه پائینی قسمت اداری دانشکده علوم پایه

شرح وظایف مدیر گروه

 

--> توضیحات:  
 

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند