مدیرگروه زیست شناسی

دکتر عبدالکریم چهرگانی
تحصیلات:  دکتری زیست شناسی
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  chehregani@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/chehregani
تلفن:  38257402-081
تلفن داخلي:  142
آدرس:  همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه ، ورودی اصلی دانشکده ، طبقه پائینی بخش اداری ، روبروی مرکز کامپیوتر انتهای راهرو


--> توضیحات:  


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند