مدیر گروه زمین شناسی

دکتراشرف ترکیان
تحصیلات:  دکتری پترولوژی
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  a-torkian@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/torkian
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  115
آدرس:  همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی دانشکده ، راهروی روبروئی حوزه اداری دانشکده شیمی
توضیحات:  

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند