مدیر گروه آمار

دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی
تحصیلات:  دکترای تخصصی آمار
مرتبه علمی:  استادیار گروه آمار
ایمیل:  enasiroleslami@yahoo.com
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/nasiroleslami
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  106
آدرس:  همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی دانشکده راهروی پائینی (قسمت اداری) انتهای راهرو طبقه بالائی گروه زیست شناسی ، گروه آمار
توضیحات:  

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند