دکتر محمدحسين‌ توكلي‌
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار فیزیک
ایمیل:  mht@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/tavakkoli
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  132
آدرس:  همدان ،بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه
توضیحات:  profs.basu.ac.ir/tavakkoli

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند