دکتر ابراهیم امینی سرشت
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار آمار
ایمیل:  e.amini@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/eamini
تلفن:  10-38381601
آدرس:  همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 33391-65174   تلفن: 081-38381601-10  تلفن ریاست:
فکس:
 081-38271541
081-38381172

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند