Cathodoluminescence

CathodoluminescenceCathodoluminescence


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: Cathodoluminescence
نام سرپرست: دکتر حسن محسنی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38381460-081
تلفن داخلی: 114
پست الکترونیک: mohseni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
تهیه عکس میکروسکوپی از سنگ ها و کانی ها
 

تصویر نمونه های دولومیتی با زون بندی مشخص

تصویر نمونه های دولومیتی با زون بندی مشخص