کسب رتبه اول مجله رسوب شناسی کاربردی

کسب رتبه اول مجله رسوب شناسی کاربردی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کسب رتبه اول مجله رسوب شناسی کاربردی علوم زمین ، در فهرست ارزیابی مجلات منتشر شده وزارت علوم

در فهرست ارزیابی مجلات منتشر شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396، مجله رسوب شناسی کاربردی در بین نشریات علوم زمین (به زبان فارسی) رتبه اول را به دست آورده است. این موفقیت حاصل یک کار گروهی است .

بدین وسیله دانشکده علوم به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، مدیر مسئول محترم، تمام اعضای هیات تحریریه گروه زمین شناسی ، کارشناس علمی مجله، ویراستار علمی- ادبی مجله ، تبریک و آرزوی موفقیت می نماید.