کارگاه آموزشی آشنائی با سامانه علم سنجی ویژه اساتید

کارگاه آموزشی آشنائی با سامانه علم سنجی ویژه اساتید


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه آموزشی آشنائی با سامانه علم سنجی با ارائه گواهی ویژه اساتید

کارگاه آموزشی آشنائی با سامانه علم سنجی با ارائه گواهی جهت اساتید یکشنبه 97/4/17 ساعت 8:30 الی 10 صبح در سالن آمفی تاتر یک دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.