کارگاه : آشنائی با نرم افزار LATEX

کارگاه : آشنائی با نرم افزار LATEX


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه : آشنائی با نرم افزار LATEXT ، شنبه 8 اردیبهشت از ساعت 16 ال 18

به اطلاع عموم می رساند در دهه سرآمدی آموزش ( آموزش ، مهارت آموزی ، مهارت آفرینی و کارآفرینی )  کارگاهی تحت عنوان آشنائی با نرم افزار LATEX توسط جناب آقای دکتر محمد اسماعیل سامعی از ساعت 16 الی 18 به مدت 2 ساعت شنبه 8 اردیبهشت ماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم  برگزار می گردد.