کارتوگرافی ، نقشه برداری و فتوژئولوژی

کارتوگرافی ، نقشه برداری و فتوژئولوژیکارتوگرافی ، نقشه برداری و فتوژئولوژی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: کارتوگرافی ، نقشه برداری و فتوژئولوژی
نام سرپرست: دکتر مهرداد براتی‌
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 117
پست الکترونیک: barati@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: