ژئوتکنیک

ژئوتکنیکژئوتکنیک


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: ژئوتکنیک
نام سرپرست: دکتر مجتبی حیدری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 279
پست الکترونیک: heidari_enggeol@yahoo.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: علی محمد خالقی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

اولین سری دانشجویان زمین شناسی مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1377 در این دانشگاه پذیرش شدند. با تکمیل اعضای هیت علمی و اخذ مجوزاز وزارتخانه در سال 1388 اولین دانشجویان دوره دکتری زمین شناسی مهندسی تحصیلات خود را آغاز نموده اند.

این گروه تخصصی با دارا بودن 4 عضو هیت علمی که دو نفر آنها در مرتبه استادی قراردارند به همراه یک نفر کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی و کارشناس آزمایشگاه و نیز دارا بودن دو آزمایشگاه مجهز به فضایی در حدود 400 متر مربع و بهرگیری از تجهیزات خاص، آن را در غرب کشور بی نظیر کرده است و به عنوان قطب علمی در رشته زمین شناسی مهندسی مطرح می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های مکانیک خاک و مکانیک سنگ و مقاومت مصالح است.

این مکان در خدمات آزمایشگاهی به علاقمندان و افرادی است که به نحوی به این خدمات نیازمند می باشند آماده همکاریست.

تفاوت این دو آزمایشگاه :

آزمایشگاه اصلی در سوله های مهندسی که آزمایشگاه مادر تخصصی بوده که وظیفه آن آموزشی است.

این آزمایشگاه که در سایت دانشکده علوم (زیر پل ) واقع شده جنبه تحقیقاتی دارد.

دستگاه تعیین مقاومت سه محوری
برای تعیین مقاومت سه محوری سنگ از دستگاه بارگذاری محوری به همراه سه هوک استفاده می گرددکه در این روش با بهره گیری از سل مخصوص و استاندارد آزمایش سه محوری که به سل هوک مرسوم است، مقاومت سه محوری سنگ تعیین می گردد
.

دستگاه تعیین سختی سنگ
برای تعیین مقاومت سنگ از روش های غیر مخرب می توان بهره برد ، یکی از این روش ها تعیین مقاومت براساس سختی سنگ است.استحکام وصلابت سنگ و مقاومت سنگ را در مقابل شکستگی و خرد شدن

دستگاه تعیین سرعت صوت
برای تعیین مقاومت سنگ از روش های غیر مخرب می توان بهره برد ، یکی ازاین روش ها تعیین مقاومت براساس سرعت امواج طولیو عرضی در نمونه های سنکی است. در این روش هر چه سرعت امواج فراصوتی در نمونه سنگ بیشتر باشد مقاومت و ویژگی های تراکمی آن بالاتر خواهد بود
.