هرباریم

هرباریمهرباریم


گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: هرباریم
نام سرپرست: دکتر مسعود رنجبر
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 140
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: