نشریه رسوب شناسی گروه زمین شناسی اعتبار علمی – پژوهشی یافت

نشریه رسوب شناسی گروه زمین شناسی اعتبار علمی – پژوهشی یافت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موافقت با اعطای اعتبار علمی – پژوهشی به نشریه رسوب شناسی گروه زمین شناسی

آقای دکتر محسنی مدیر گروه زمین شناسی اعلام کرد، طی نامه مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه رسوب شناسی کاربردی اعتبار علمی – پژوهشی دریافت نمود.