میکروبیولوژی

میکروبیولوژیمیکروبیولوژی


گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: میکروبیولوژی
نام سرپرست: دکتر فریبا محسن زاده
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 142
پست الکترونیک: fmohsenzade@gmail.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تشخیص باکتری ها و انواع رنگ آمیزی آنها

تست آنتی بیوگرام (تست حساسیت میکروب ها نسبت به مواد ضد میکروبی)

کشت میکروب ها

تست های افتراقی