مینرالوگرافی و زمین شناسی اقتصادی

مینرالوگرافی و زمین شناسی اقتصادیمینرالوگرافی و زمین شناسی اقتصادی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: مینرالوگرافی و زمین شناسی اقتصادی
نام سرپرست: دکتر محمد معانی جو
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38381460-081
تلفن داخلی: 199
پست الکترونیک: mohammad@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: