موزه و نمایشگاه کانی شناسی

موزه و نمایشگاه کانی شناسی



موزه و نمایشگاه کانی شناسی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: موزه و نمایشگاه کانی شناسی
نام سرپرست: دکتر حسن محسنی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38381460-081
تلفن داخلی: 114
پست الکترونیک: mohseni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
بازدید موزه زمین شناسی برای همه شهروندان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان با هماهنگی قبلی رایگان می باشد.(دکتر محسنی)
 

عباس نمازی بنیانگذار گروه زمین شناسی و موزه

نمونه های منحصر به فرد از انواع کانی ها و سنگ واره های میکروسکوپی و مهره داران آبزی از سراسر کشور