مهلت تعیین شده برای نصب پوستر در هفته پژوهش

مهلت تعیین شده برای نصب پوستر در هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توجه داشته باشند مهلت تعیین شده جهت نصب پوستر در هفته پژوهش قابل تمدید نیست.

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه می رساند تاریخ نصب پوسترهای هفته پژوهش در روز سه شنبه مورخ 1393/09/18 تعیین شده است. لذا آندسته از دانشجویانی که تمایل به نصب پوستر در هفته پژوهش را دارند، لازم است یکبرگ از پوستر خود را در قطع A4 تهیه کرده و پس از امضاء استاد راهنما به دفتر معاون پژوهشی دانشکده تا تاریخ یکشنبه 1393/09/09 تحویل نمایند.