لیست زمان بندی حضور در اتاق مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399

لیست زمان بندی حضور در اتاق مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مصاحبه دکتری به صورت مجازی در بستر Adobe Connect

 

تذکر 1:  مصاحبه در بستر نرم افزار AdobeConnect انجام خواهد شد.
تذکر 2:  زمان هر مصاحبه 15 دقیقه می باشد.
تذکر 3:  در صورتی که ثبت نام خود را کامل نموده و کارت آزمون دریافت نموده اید اما کدملی شما در لیست زیر وجود ندارد، مراتب را از طریق شماره تلفن های اعلام شده در خبر قبل در سایت درج شده به معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده اطلاع دهید.

شنبه

1399/07/05  رشته علوم زمین - رسوب شناسی - روزانه ، کدرشته 2380

یکشنبه

1399/07/06  رشته فیزیک - گرانش و کیهان شناسی - کدرشته  3243 و 3307

دوشنبه
 

1399/07/07 رشته علوم زمین - زمین شناسی مهندسی - روزانه و شبانه کدرشته های 2390 و 2393 (اصلاح شده)

1399/07/07 رشته ریاضی محض گرایش جبر نوبت دوم کد رشته 3044

1399/07/07 رشته علوم زمین پترولوژی - شبانه - کدرشته 2405

دوشنبه و سه شنبه

1399/07/07و 1399/07/08 رشته علوم زمین - گرایش زمین شناسی اقتصادی - روزانه و شبانه - کد رشته های ۲۴۱۲ و  ۲۴۲۰ (اصلاح شده)

سه شنبه

1399/07/08  گروه ریاضی - رشته ریاضی محض-گرایش جبر - روزانه 2910

1399/07/08 رشته علوم زمین - پترولوژی - روزانه - کدرشته 2397

1399/07/08  گروه ریاضی - رشته ریاضی کاربردی -گرایش آنالیز عددی - روزانه 2971

1399/07/08  رشته  زیست شناسی -  فیزیولوژی گیاهی -  روزانه  و  شبانه ، کدرشته 2715 و 2727

1399/07/08رشته زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی روزانه - کد رشته 2736

سه شنبه و چهارشنبه

1399/07/08 و 1399/07/09رشته فیزیک - ماده چگال -کد رشته 3211

چهارشنبه

1399/07/09 رشته زیست شانسی - سیستماتیک گیاهی روزانه - کد رشته 2736