فیزیک پایه 1

فیزیک پایه 1فیزیک پایه 1


گروه آموزشی: فیزیک
نام آزمایشگاه: فیزیک پایه 1
نام سرپرست: مهندس مرتضی منصور
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مرتضی منصور
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: