فیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی گیاهیفیزیولوژی گیاهی


گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: فیزیولوژی گیاهی
نام سرپرست: خانم دکتر رویا کرمیان
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 136
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: رامتین پاکزاد
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: