فسیل شناسی

فسیل شناسیفسیل شناسی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: فسیل شناسی
نام سرپرست: دکتر حسین شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 120
تلفن داخلی: 38381601-10
پست الکترونیک: shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

 
این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ استرئو جهت آموزش دانشجویان کارشناسی در درس دیرینه شناسی 2 (میکروفسیل) می باشد.
آزمایشگاه دارای فسیل های مربوط به درس دیرینه شناسی 1 (ماکروفسیل)  و دارای نمونه های گیاهان فسیل می باشد.
تجهیزات این آزمایشگاه به غیر از میکروسکوپ ، دارای  تلویزیون مدار بسته با دوربین و ویدئو کورد استفاده در نمایش میروفسیل ها با بزرگ نمائی بالا می باشد* قبلا این مکان به دانشگاه پیام نور هم سرویس میداده است

آزمایشگاه فسیل شناسی در راهروی موزه واقع می باشد