سنگ شناسی پیشرفته

سنگ شناسی پیشرفتهسنگ شناسی پیشرفته


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: سنگ شناسی پیشرفته
نام سرپرست: دکتر حسین شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 120
تلفن داخلی: 38381601-10
پست الکترونیک: shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
مطالعه میکروسکوپی سنگ ها و کانی ها توسط میکروسکوپ پولاریزان مدل زایس