سنگ شناسی و کانی شناسی ، بلورشناسی

سنگ شناسی و کانی شناسی ، بلورشناسیسنگ شناسی و کانی شناسی ، بلورشناسی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: سنگ شناسی و کانی شناسی ، بلورشناسی
نام سرپرست: خانم دکتر اشرف ترکیان
مرتبه علمی: -
تلفن: 115
تلفن داخلی: 38381601-10
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

مطالعه میکروسکوپی سنگ ها و کانی ها توسط میکروسکوپ پولاریزان