سخنرانی مجازی موضوع یک قرن با کیهان شناسی

سخنرانی مجازی موضوع یک قرن با کیهان شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سخنران : دکتر محمد ملک جانی

موضوع : یک قرن با کیهان شناسی

زمان برگزاری : دوشنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۱:۳۰

وبینار از طریق نرم افزار  Adobe Connected به آدرس اینترنتی vc.basu.ac.ir/Res_Bsci برگزار می گردد