زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی مهندسیزمین شناسی مهندسی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: زمین شناسی مهندسی
نام سرپرست: محمد رضا رسولی فرح
مرتبه علمی: -
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 274
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: محمد رضا رسولی فرح
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

اولین سری دانشجویان زمین شناسی مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1377 در این دانشگاه پذیرش شدند. با تکمیل اعضای هیت علمی و اخذ مجوزاز وزارتخانه در سال 1388 اولین دانشجویان دوره دکتری زمین شناسی مهندسی تحصیلات خود را آغاز نموده اند.

این گروه تخصصی با دارا بودن 4 عضو هیت علمی که دو نفر آنها در مرتبه استادی قراردارند به همراه یک نفر کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی و کارشناس آزمایشگاه و نیز دارا بودن دو آزمایشگاه مجهز به فضایی در حدود 400 متر مربع و بهرگیری از تجهیزات خاص، که آن را در غرب کشور بی نظیر کرده است و به عنوان قطب علمی در رشته زمین شناسی مهندسی مطرح می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های مکانیک خاک و مکانیک سنگ و مقاومت مصالح است.

این آزمایشگاه آماده همکاری با فعالان بخش معدن ، ساختمان و زمین شناسی می باشد.

تفاوت این دو آزمایشگاه :

آزمایشگاه اصلی در سوله های مهندسی که آزمایشگاه مادر تخصصی بوده که وظیفه آن آموزشی است.

آزمایشگاه ژئوتکنیک که در سایت دانشکده علوم (زیر پل ) واقع شده جنبه تحقیقاتی دارد.

دستگاه بارگذاری تک محوری سنگ
انجام آزمون های مقاومت فشاری تک محوری سنگ و تعیین مدول الاستیک و مدول پواسون سنگ های مختلف

دستگاه بار نقطه ای سنگ
انجام آزمون های بار نقطه ای سنگ وتعیین شاخص بار نقطه ای وطبقه بندی سنگ ها بر اساس این شاخص

دستگاه تعیین مقاومتی کششی سنگ
برای تعیین مقاومت کششی سنگ از آزمایش برزیلی یا برزیلین استفاده می گردد که در این روش با بهره گیری از فک مخصوص و استاندارد آزمایش مقاومت کششی سنگ به طور غیر مستقیم تعیین می گردد.

دستگاه تعیین مقاومت سه محوری
برای تعیین مقاومت سه محوری سنگ از دستگاه بارگذاری محوری به همراه سه هوک استفاده می گرددکه در این روش با بهره گیری از سل مخصوص و استاندارد آزمایش سه محوری که به سل هوک مرسوم است، مقاومت سه محوری سنگ تعیین می گردد.

دستگاه تعیین سختی سنگ
برای تعیین مقاومت سنگ از روش های غیر مخرب می توان بهره برد ، یکی از این روش ها تعیین مقاومت براساس سختی سنگ است.استحکام وصلابت سنگ و مقاومت سنگ را در مقابل شکستگی و خرد شدن
 

دستگاه تعیین سرعت صوت
برای تعیین مقاومت سنگ از روش های غیر مخرب می توان بهره برد ، یکی ازاین روش ها تعیین مقاومت براساس سرعت امواج طولیو عرضی در نمونه های سنکی است. در این روش هر چه سرعت امواج فراصوتی در نمونه سنگ بیشتر باشد مقاومت و ویژگی های تراکمی آن بالاتر خواهد بود.

دستگاه تعیین مقاومت برش سنگی
این دستگاه نیز می تواند مقاومت برشی سطوح در زه طبیعی ومصنوعی را به همراه تعیین زاویه اصطکاک سطح در زه و چسبندگی سطح در زه و در نهایت با استفاده از روابط موجود و آزمون های دیگر زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی سنگ را تعیین کند

دستگاه تعیین مقاومت سنگ در برابر سایش
برای تعیین مقاومت سنگ در برابر سایش از این روش استفاده می گردد . در سنگ های تزئینی و در سنگ های که در کف و مسیر پیاده رو ها استفاده می شوند و نیز در مصالح خرده سنگی مورد استفاده در بتن و آسفالت و مهندسی این آزمایش شاخص خوبی است تا کیفیت سنگ ها را نشان دهد . به طور کلی سنگ های مقاوم وغیر هوا زده رابطه مستقیمی با مقاومت در برابر سایش از خود نشان می دهند..

 


دستگاه تعیین مقاومت سنگ در برابر ضربه (ارزش ضربه ای)
هر چه سنگ دارای مقاومت بالا بوده و کمتر تحت هوا زدگی قرار داشته باشد این پارامتر مقادیر بهتری را نشان می دهد ، بنابراین می توان برای تعیین کیفیت مصالح از این ویژگی بهره برداری نمود

 

دستگاه بارگذاری تک محوری سنگ
انجام آزمون های مقاومت فشاری تک محوری سنگ و تعیین مدول الاستیک و مدول پواسون سنگ های مختلف