رسوب شناسی

رسوب شناسیرسوب شناسی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: رسوب شناسی
نام سرپرست: دکتر سعید خدابخش
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 114
پست الکترونیک: skhodabakhsh@yahoo.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: