راهنمای طبقه دوم

راهنمای طبقه دوم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سالن اجتماعات شهید چمران              دانشکده شیمی                سرویس بهداشتی               اتاق اساتید گروه آمار               اتاق اساتید گروه زمین شناسی

1- آمفی تاتر

2-  انتظامات (ورودی)

3- حوزه ریاست

4- اداره آموزش

5- گروه آمار

6- گروه فیزیک

7- سالن مطالعه برادران

8- سالن مطالعه خواهران

9- امور عمومی

10-  تحصیلات تکمیلی

11-  کارپردازی

12-  اتاق شورا

13- اساتید مدعو

14-  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

15-  بسیج دانشجوئی واحد خواهران

16-  دفتر پژوهشکده تمدن اسلامی

17-دفتر بسیج دانشکده علوم

18-دفتر مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان

19-  جامعه اسلامی

20-  انبار

21-  دفتر انجمن های علمی و واحد فرهنگی دانشکده

22-  نمازخانه برادران

23-  نمازخانه خواهران

24-  کتابخانه

25-  بسیج برادران

26-  آزمایشگاه فیزیک پایه 2

27-  آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک محاسباتی

28-  آزمایشگاه فیزیک عمومی

29-  آزمایشگاه فیزیک پایه 1

30-  آزمایشگاه DRX

31-  آزمایشگاه فیزیک پایه 3

32-  آزمایشگاه تحقیقاتی اپتیک

33-  آزمایشگاه تهیه و برش،نازک و صیقلی

34-  اتاق خانم کمالی

35-  کارگاه

36-  تکثیرات

37-  انجمن اسلامی واحد خواهران

38-  شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و فناوری

39-  اتاق دکتر مجید صادقی فرو ابراهیم نصیرالاسلام و رسول سلیمانی

40-   دکتر رحیم محمود وند و اصغر سیف

41-  دکتر معانی جو و فرهاد آلیانی

42-  انتظامات

43-  دکتر بهروز رفیعی

45-  دکتر غلامرضا خانلری

46-  دکتر سید مسعود ساداتی

47-  دکتر سید جعفر حسینی دوست ومهرداد براتی

48-  دکتر لیلی ایزدی کیان و اشرف ترکیان

49-  دکتر مجتبی حیدری

50-  دکتر سعید خدابخش و حسن محسنی (دفتر مجله رسوب شناسی)

51-  دکتر علی اصغر سپاهی گرو و دکتر حسین شهبازی

52-  دکتر غلامرضا صفا کیش همدانی

53-  دکتر عباس شهسواری

54-  دکتر محمد حسین قبادی وسید داود محمدی

55-  آزمایشگاه هرباریم

56-  آزمایشگاه اکولوژی گیاهی

57-  آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

58-  اتاق

59-  آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و ملکولی

60-  آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 

61-  اتاق کشت فیزیولوژی گیاهی

62-  آزمایشگاه میکروب شناسی ، بیوشیمی

63-  آزمایشگاه

64-  کلاس 19

65-  کلاس 18

66-  کلاس 17

67-  کلاس 16

68-  جامعه اسلامی

69-  جامعه اسلامی