راهنمای طبقه اول

راهنمای طبقه اول


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

      OIB گروه زیست شناسی    htam گروه ریاضی       HPگروه فیزیک       زیر مجموعه دانشکده شیمی     سرویس بهداشتی        اداره رفاه
1-ورودی و خروجی
2-مرکز کامپیوتر
3-اتاق دکتر پریسا حسنین
4-اتاق دکتر سعیده زریونی و نعیمه اولنج
5-اتاق دکتر صفدر حبیبی
6-اتاق دکترحسین پارسیان و محمد امیری
7-اتاق دکتر رویا کرمیان
9-اتاق دکتر شهره حسامی
01-اتاق دکتر رئوفی و مهدی حاج ولئی
11-اتاق دکتر فریدون سموات
21-اتاق دکتر محمد حسین توکلی
31-اتاق دکتر محمد ملک جانی و احمد مهرابی
41-اتاق دکتر وحید کمالی و عبدالحسین خدام محمدی
51-اتاق دکتر سعید سهیلی
61-اتاق دکتر فرهاد جعفر پور
71-اتاق دکتر قاسم انصاری پور
81-اتاق دکتر منوچهر بابائی
91-اتاق دکتر حیدر علی مالمیر و سیامک یاری
02-اتاق دکتر عبدالکریم چهرگانی
12-اتاق دکتر مسعود رنجبر
22-اتاق دکتر فریبا محسن زاده
32-اتاق دکتر مسعود رنجبر
42-اتاق دکتر ناصر میرازی
52-اتاق دکتر کریم سامعی و محمد موسایی
72-اتاق دکتر حجت الله سامع وقربان خلیل زاده رنجبر
82-اتاق دکتر حمید اسماعیلی
92-اتاق دکتر محمد اسماعیل سامعی و مهدی قیاسوند
03-تلفنخانه
13-آزمایشگاه ریاضی و آمار
23-اتاق دکتر حسین عابدی و اسماعیل فیضی
33-دکتر اشرف دانشخواه و سید حسن علوی
43-
53-اتاق دکتر علی سوری و پوریا عصاری
63-کلاس 02
73-آزمایشگاه سنگ شناسی پیشرفته
83-اتاق آقای مصطفی اکبری
93-کلاس 12
04-انبار زمین شناسی
14-کتابخانه شیمی
24-آزمایشگاه کانی شناسی
34-انبار آموزش شیمی
44-آزمایشگاه بلور شناسی وزمین شناسی فیزیکی
54-کتب خطی ، کتابخانه مرکزی
64-آزمایشگاه فسیل شناسی
74-آزمایشگاه ژئوشیمی ، رسوب شناسی
84-اداره رفاه