دفاع اولین دانشجوی رشتۀ فیزیولوژی جانوری دانشگاه بوعلی سینا از رسالۀ دکتری

دفاع اولین دانشجوی رشتۀ فیزیولوژی جانوری دانشگاه بوعلی سینا از رسالۀ دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سرکار خانم مژگان قبادی پور اولین دانشجوی دکتری رشتۀ فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا یکشنبه 96/4/25 از رسالۀ دکتری خود دفاع کرد.

سرکار خانم مژگان قبادی پور اولین دانشجوی دکتری رشتۀ فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه، یکشنبه 96/4/25 از رسالۀ دکتری خود تحت عنوان " بررسی اثرات عصاره گیاهان غافث" Agrimonia eupatoria L تحت راهنمایی دکتر ناصر میرازی و مشاوره آقای دکتر حجت اله علایی و خانم دکتر شیرین مراد خانی دفاع نمودند.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به این دانشجوی فرهیخته و استاد راهنمای ایشان جناب آقای دکتر ناصر میرازی تبریک عرض می‌نماید و صمیمانه از خدای متعال توفیق روزافزون ایشان را خواستار است.