دفاع از پایان نامه دکتری آقای محمدرضا علیمرادی

دفاع از پایان نامه دکتری آقای محمدرضا علیمرادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله‌ی آقای محمدرضا علیمرادی دانشجوی دکتری

 با دفاع از رساله‌ی آقای محمدرضا علیمرادی دانشجوی دکتری رشته ریاضی گرایش جبر به شماره دانشجویی 9124120001 با عنوان " مطالعه کدها روی حلقه¬های موضعی متناهی " به راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی با شرایط زیر موافقت گردید:
داور داخلی: خانم دکتر اشرف دانشخواه رشته ریاضی گرایش جبر با مرتبه علمی دانشیاری
داوران خارجی: آقایان دکتر حمیدرضا میمنی (رشته ریاضی گرایش جبر با مرتبه علمی استادی از دانشگاه شهید رجایی) و دکتر علیرضا اشرفی (رشته ریاضی گرایش جبر با مرتبه علمی استادی از دانشگاه کاشان)
تاریخ دفاع: دو شنبه 20/06/96 ساعت 16:00 بعد از ظهر
ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سید حسن علوی