دفاع از پایان نامه دکتری آقای مجید رستمی

دفاع از پایان نامه دکتری آقای مجید رستمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله‌ی آقای مجید رستمی دانشجوی دکتری رشته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی

با دفاع از رساله‌ی آقای مجید رستمی دانشجوی دکتری رشته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی ، با عنوان " روش های بهینه سازی برای حل مسأله مینیمم سازی ıℓ در سنجش فشرده " به راهنمایی آقای دکتر حمید اسمعیلی با شرایط زیر موافقت گردید:
داور داخلی: آقای دکتر پوریا عصاری رشته ریاضی گرایش کاربردی با مرتبه علمی استادیاری
داوران خارجی: آقایان دکتر کیوان امینی (رشته ریاضی گرایش کاربردی(تحقیق در عملیات) با مرتبه علمی استادی از دانشگاه رازی) و دکتر اسماعیل خرم (رشته ریاضی گرایش کاربردی(تحقیق در عملیات) با مرتبه علمی استادی از دانشگاه امیر کبیر)
تاریخ دفاع: یکشنبه 22/06/96 ساعت 10:00 صبح