دفاع از پایان نامه خانم پریسا امینی

دفاع از پایان نامه خانم پریسا امینی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم پریسا امینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

 با دفاع از پایان نامه خانم پریسا امینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی  تحت راهنمایی آقایان دکتر امیر حسین صدر و دکتر رضا علی پور با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر سید جعفر حسینی دوست و خانم دکتر لیلی ایزدی کیان 

تاریخ دفاع: سه شنبه 95/11/19  ساعت  10  صبح