دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

 با دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر ناصر میرازی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر سیامک یاری

تاریخ دفاع: دو شنبه 03/07/96 ساعت 10:00 صبح